Plánovaná výstavba mrakodrapu na ulici Lidická

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA MRAKODRAPU NA ULICI LIDICKÁ

 

 

Pohled na dům v Brně na ul. Lidická 77 kde by měla vyrůst osmdesátimetrová výšková budovaVe vnitrobloku brněnských ulic Lidická-Kotlářská-Bayerova-Burešova má vyrůst  výšková budova (mrakodrap) kde má vzniknout až 177 bytových jednotek. Budova má mít 23 pater a má mít výšku 80 metrů (spolu se stožárem pak 95 metrů). Pro srovnání nejvyšší budova v ČR AZ Tower má 111 metrů (s anténou 116 metrů). Z tohoto pohledu se bude jednat o mimořádně vysokou stavbu, která naruší pohled na tuto městskou část Brna a také výrazně sníží kvalitu bydlení lidem z přiléhajícího okolí vnitrobloku Lidická-Kotlářská-Bayerova-Burešova a zásadním způsobem sníží i tržní cenu stávajících bytů v tomto vnitrobloku. Umístěním se tato výšková budova má nacházet na adrese Brno, Lidická 77 a z vizualizace lze předpokládat, že podzemní parkovací dům, se kterým bude výšková budova tvořit jeden funkční celek, bude zasahovat až do hloubky vnitrobloku. Na střeše podzemního a úrovňového parkovacího domu dle vizualizace mají sice být stromy, avšak Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed, vyjadřuje své obavy, že tak velké stromy nebudou moct růst na střeše parkovacího domu, neboť by potřebovali příliš velkou vrstvu podkladové zeminy, aby vůbec mohli pevně zakořenit. Za reálné považuje keře a drobné stromky, které nevyžadují tak velkou vrstvu zeminy.

 

Tisková konference Strany zelených k podpoření petice občanů proti výstavbě mrakodrapu na ulici Lidická 77. zleva: Martin Ander, arch. Petr Hýl, Jasna FlamikováProti výstavbě této výškové budovy (mrakodrapu) jsou místní lidé podepsaní pod peticí „Ne mrakodrapu ve vnitrobloku, stop nezodpovědným developerům !“, ve složení petičního výboru Ing. Gabriela Stögerová, Mgr. Pavla Lukešová, Ing. arch. Petr Hýl. Petice byla zveřejněna 12. září 2018 na tiskové konferenci v Klubu zastupitelů v Brně za podpory Strany zelených v čele s  Mgr. Martinem Anderem, náměstkem primátora, a Mgr. Jasnou Flamikovou, 3. místostarostkou MČ Brno-střed. Přítomni tiskové konference kromě novinářů byli také Ing. Gabriela Stögerová, předsedkyně petičního výboru, Martin Horák, Th.D., farář Českobratrské církve evangelické, a Ing. arch. Petr Hýl, člen petičního výboru. Investorem je brněnská firma TOMI invest, s.r.o.. Vlastníci parcel, kde má výšková budova stát, jsou LESAN, s.r.o., a REAL SPEKTRUM, a.s..

 

Strana zelených aktivitu místních lidí proti výstavbě této výškové budovy podporuje a pomůže jim se sbíráním podpisů pod petici. „Jedině veřejný tlak totiž dokáže tento

bezohledný developerský projekt zastavit.“, myslí si kandidátka Zelených na primátorku Jasna Flamiková.

 

 

Gabriela Stögerová, předsedkyně petičního výboru  „Ne mrakodrapu ve vnitrobloku, stop nezodpovědným developerům !“Gabriela Stögerová, zástupkyně petičního výboru, která bydlí hned vedle plánované výškové budovy k problému uvedla: „Vážíme si možnosti bydlet v domě z konce 19. století, který má neopakovatelnou kulturně-historickou hodnotu, a oceňujeme bydlení v prostředí, které se utvářelo v souladu s přírodou, se zahradami ve vnitrobloku, nikoliv podle předimenzovaných potřeb parkování a betonových ploch.”.

 

Z vyjádření místostarostky Jasne Flamikové vyplývá, že se bude jednat o luxusní bydlení, které nevyřeší současnou bytovou situaci ve městě Brně pro občany s nižšími příjmy. „Jedná se o luxusní bydlení, které si běžný člověk stejně nebude moct dovolit.“, uvedla Jasna Flamiková.

 

„Stavba je neúměrná okolní zástavbě a je doslova v rozporu s urbanistickými zásadami. Dominanty mají být například na nárožích nebo jiných klíčových místech, ne ve vnitroblocích. Takto výrazná stavba by si zasloužila obzvlášť významné umístění. Plánovaný dům je solitérně pojatý a naroubovaný na řadovou podnož, které se rozpíná do vnitrobloku.”, vysvětluje architekt Petr Hýl.

 

Pohled do vnitrobloku Lidická 77 v jehož zadní části jsou vzrostlé platany, které by museli ustoupit výstavbě garáží pto tento mrakodrapK problematice se vyjádřila i Pavla Lukešová, kandidátka do Zastupitelstva městské části Brno-střed, která v sousedství bydlí a zná tento vnitroblok. Lidé z tohoto vnitrobloku považují zásah do stávající zeleně za nepřijatelný. „Pozemek je historický areál se zahradou se staletými platany. Kvůli parkování pro mrakodrap má být zahrada vykácena a nahrazena zelenou střechou garáží, kde už nikdy takto velké stromy nevyrostou. Byla by to neuvěřitelná ztráta.“, zmínila v tiskové zprávě Zelených Pavla Lukešová.

 

Bytová zástavba v okolí Lužánek dle územního plánu je označována za stabilizovanou, tedy takovou, kde by se intenzita využití neměla zásadně měnit a měl by tak zůstat zachovaný současný charakter zástavby. „Záměr takového rozsahu je podle mého názoru jednoznačně za hranou toho, co územní plán povoluje. Prostor pro kvalitní bytovou výstavbu, která bude v souladu s charakterem okolní zástavby, v tomto místě ale určitě je. Investor si však zvolil cestu maximalizace zisku, nikoli respektu k historicky vytvořené struktuře města.”, uvedl k záměrům investora Martin Ander, náměstek primátora pro rozvoj města.

 

 

text a foto  Pavel Weber