Aktuálně se děje kolem vnitrobloku:

Vnitroblok Lidická - Kotlářská:

 

Ne mrakodrapu ve vnitrobloku, stop nezodpovědným developerům!

Informace o záměru, elektronická petice, stažení podpisového archu textové petice.

 

Vnitroblok Koliště - Kpt.Jaroše:

 

Vyhráli jsme!

 

Dne 4.9.2018 Zastupitelstvo města Brna schválilo zařazení zahrady do vyhlášky o významné zeleni města. Tím byla naše snaha, za podpory lidí, úspěšně završena. Zahrada je nyní chráněna do budoucna a případní zájemci ze strany investorů k ní budou mít přístup velmi ztížen.

Dále nám bude zahrada pronajata, abychom ji mohli spravovat a udržovat jako jeden přírodní celek za naším domem, jak tomu historicky vždy bylo a bude užívána i dalšími lidmi z okolí.

Zásadní zásluhu na tomto obratu směrem k záchraně zahrady do budoucna má místostarostka MČ Brno střed Mgr. Jasna Flamiková a její kolegové ze strany Zelených, kteří tuto věc iniciovali a dotáhli do konce. Proto také májí naši podporu i v nadcházejících volbách.

Záchrana a rozšiřování zeleně města na úkor betonu, zadržování dešťové vody, zelené střechy s cílem  snížení teploty města je velmi správný program pro budoucnost. Stejně jako nové moderní nádraží, ale v centru pod Petrovem, nikoli jeho odsun od lidí daleko k řece na “nachystané“ pozemky.

 

 

 

 

Úvod:

Příběh  snahy o záchranu přírodní zahrady v našem vnitrobloku před ”vpádem” investora, majitele sousedního areálu, za podpory některých úředníků a dokonce, neuvěřitelně, i vedení SV našeho domu Koliště 11, jednajícího za zády vlastních lidí, nekončí. Spekulativní směna části přírodní zahrady za pozemky investora za Lužánkami  byla sice městem zatím pozastavena (viz jiný známý podobný případ), ale investor dál usiloval o zástavbu městské části přírodní zahrady, dokonce s plánovaným využitím dotace na revitalizaci vnitrobloků.

Jeden z mála politiků města, který nás nenechal samotné a angažuje se za záchranu a zachování přírodní zahrady ve vnitrobloku Koliště-Kpt. Jaroše je místostarostka Mgr. Jasna Flamiková (SZ). Naší peticí usilujeme o trvalou ochranu přírodní zahrady před jejím rozdělením nebo devastací v budoucnu. Usilujeme o pronájem městské části zahrady, který nám byl přislíben, ale  nedán. Aby ”Klíč” ke snadnému  získání, nebo ovládnutí zahrady v po komunálních volbách 2018 nebyl investorovi ponechán...

 

!Spustili jsme petici proti devastaci zahrady!

 

PETICE

Petici podepsalo již 1016 lidí.

Petici lze podepsat v petičních místech hl. kolem našeho vnitrobloku. V restauacích a kavárnách na Tř Kpt. Jaroše - restaurace:

1.DOUBRAVNICKÁ, TŘI OCÁSCI, PONAVA, kavárna MILADY, v centru pak KAVÁRNA ŠVANDA v pasáži Alfa, COPY centrum GENERAL, ul. Dvořákova, Kavárna ALFA, Kavárna TROJKA v Domě pánů z Kunštátu.

Další petiční místa budou postupně přibývat…

Aktuální dění:

Vedení našeho SV Koliště 11, které se minule postavilo proti všem členům SV, a hlasovalo fakticky pro rozdělení zahrady, když nepodpořilo náš pronájem zahrady, nyní tajně a za zády členů SV odsouhlaslo stavební zásahy do přírodní zahrady majitelem sousedního areálu, který o zahradu usiluje. Je to první krok, který bude znamenat porušení přírodního charakteru zahrady. Tato jednostranná investice bude také začátkem konce zahrady, jako jedinečného přírodní celku, sdíleného lidmi, nejen z našeho domu.

Je neuvěřitelné, ale již zcela zřejmé, že naše vedení SV, jako 5.kolona, “pracuje” pro souseda a tedy proti zájmu ostatních členů SV. Kromě zatajování úřední korespondence pro SV, byl také vedením SV na úřady zaslán dopis, že nemáme o zahradu zájem. (Máme písemný doklad, který to potvrzuje.) Hlavním aktérem tohoto postupu je členka vedení SV. Zvolená předsedkyně SV a místopředsedkyně ji však v tomto velmi aktivně “asistují“. ”Věci” pro souseda jsou s těmito lidmi z našeho vedení SV a za našimi zády dojednávány přes některé konkrétní úředníky.

Zajímá Vás, co se dělo kolem vnitrobloku v předchozích letech? Pokračujte prosím dále:

Rok 2017

Rok 2013