Aktuálně se děje kolem vnitrobloku:

Vnitroblok Lidická - Kotlářská:

 

Ne mrakodrapu ve vnitrobloku, stop nezodpovědným developerům!

Informace o záměru, elektronická petice, stažení podpisového archu textové petice.

 

Vnitroblok Koliště - Kpt.Jaroše:

 

Vyhráli jsme!

 

Dne 4.9.2018 Zastupitelstvo města Brna schválilo zařazení zahrady do vyhlášky o významné zeleni města. Tím byla naše snaha, za podpory lidí, úspěšně završena. Zahrada je nyní chráněna do budoucna a případní zájemci ze strany investorů k ní budou mít přístup velmi ztížen.

Dále nám bude zahrada pronajata, abychom ji mohli spravovat a udržovat jako jeden přírodní celek za naším domem, jak tomu historicky vždy bylo a bude užívána i dalšími lidmi z okolí.

Zásadní zásluhu na tomto obratu směrem k záchraně zahrady do budoucna má místostarostka MČ Brno střed Mgr. Jasna Flamiková a její kolegové ze strany Zelených, kteří tuto věc iniciovali a dotáhli do konce. Proto také májí naši podporu i v nadcházejících volbách.

Záchrana a rozšiřování zeleně města na úkor betonu, zadržování dešťové vody, zelené střechy s cílem  snížení teploty města je velmi správný program pro budoucnost. Stejně jako nové moderní nádraží, ale v centru pod Petrovem, nikoli jeho odsun od lidí daleko k řece na “nachystané“ pozemky.

 

 

 

 

Úvod:

Příběh  snahy o záchranu přírodní zahrady v našem vnitrobloku před ”vpádem” investora, majitele sousedního areálu nekončí. Spekulativní směna části přírodní zahrady za pozemky investora za Lužánkami  byla sice městem zatím pozastavena (viz jiný známý podobný případ), ale investor dál usiloval o zástavbu městské části přírodní zahrady, dokonce s plánovaným využitím dotace na revitalizaci vnitrobloků.

Jeden z mála politiků města, který nás nenechal samotné a angažuje se za záchranu a zachování přírodní zahrady ve vnitrobloku Koliště-Kpt. Jaroše je místostarostka Mgr. Jasna Flamiková (SZ). Naší peticí usilujeme o trvalou ochranu přírodní zahrady před jejím rozdělením nebo devastací v budoucnu. Usilujeme o pronájem městské části zahrady, který nám byl přislíben, ale  nedán. Aby ”Klíč” ke snadnému  získání, nebo ovládnutí zahrady v po komunálních volbách 2018 nebyl investorovi ponechán...

 

!Spustili jsme petici proti devastaci zahrady!

 

PETICE

Petici podepsalo již 1016 lidí.

Petici lze podepsat v petičních místech hl. kolem našeho vnitrobloku. V restauacích a kavárnách na Tř Kpt. Jaroše - restaurace:

1.DOUBRAVNICKÁ, TŘI OCÁSCI, PONAVA, kavárna MILADY, v centru pak KAVÁRNA ŠVANDA v pasáži Alfa, COPY centrum GENERAL, ul. Dvořákova, Kavárna ALFA, Kavárna TROJKA v Domě pánů z Kunštátu.

Další petiční místa budou postupně přibývat…

Aktuální dění:

Zajímá Vás, co se dělo kolem vnitrobloku v předchozích letech? Pokračujte prosím dále:

Rok 2017

Rok 2013